Najčešći kvarovi kod vozila sa pogonom na auto gas

U prilogu će biti opisani najčešći kvarovi kod vozila sa auto gasom kod vakumskih auto gas sistema kao i sekvent sistema.

Problem hladnog starta kod vozila sa pogodom na auto gas:

 • Ukoliko se dešava da prilikom hladnog starta vozilo neće da se pokrene. Predugo vergla i nikako da startuje. Uzrok ovog problema je najčešće neispravnost isparivača. Usled prevelikog broja startovanja motora na plin dolazi do zaleđivanja isparivača a samim tim i membrana i gumica u isparivaču. Gumice se stvrdnu, postanu previše krute i onemogućavaju dihtovanje, usled čega dolazi do propustanja plina u isaprivaču i dolazi do prezasićenosti plinom.

 

Kako bi se rešio problem potrebno je uraditi servisiranje ( remont ) isparivača. Gde se menjaju membrane, gumice, dihtunzi unutar isparivača.
 • Ukoliko se javlja uvećana potrošnja auto gasa uzrok problema može biti takođe isparivač. U ovom slučaju dolazi do prezasićenosti motora auto gasom. Usled gore pomenutih problema sa membranama, dihtunzima i gumicama unutar isparivača dolazi do propustanja auto gasa.  
  Takođe  kako bi se rešio ovaj problem potrebno je servisiranje ( remont ) isparivača. Savet za vozila sa vakumskim sistemom da vozilo startuju isključivo na benzin i nakon 5min vožnje vozilo prebace sa benzina na auto gas preko prekidača. Kod sekvent sistema to je regulisno softverski tako da nema potrebe za brigom.
 • Problemi sa diznama za auto gas. Manifestacija kvara: motor nepravilno radi ( trokira ), gubitak snage, povećana potrošnja goriva, dolazi do prevelikog lupanja auto gas dizni. Usled neredovne zamene filtera gasne faze koji bi trebao da se redovno menja na 10 000 km dolazi do zaprljanja auto gas brizgača i njihovo oštećenje.
  Naša preporuka je da se usled prevelike cene remonta dizni bolja opcija zamena novih dizni i pridržavati se redovnih intervala zamene filtera gasne faze.
 • Ukoliko vozilo neće da prebaci sa benzina na auto gas uzrok može biti neispravan MAP senzor ili plinski računar. Jedino se plinskom dijagnostikom može utvrditi vrsta neispravnosti.
 • Ukoliko se utvrdi preko dijagnostike da je neispravan map senzor vrši se zamena istog.
 • Ukoliko se utvrdi da je neispravan računar auto gasa takođe je neophona zamena.

Iz tog razloga je neophodno vozilo sa takvom vrstom kvara odvesti u proveren auto gas servis.

 • Ukoliko je poremećeno podešavanje plinske mape usled nestručnog rukovanja može doći do sledeće manifestacije kvara: gubitka snage, povećane potrošnje i trzaja motora prilikom rada na auto gas.

Da bi se neispravnost otklonila potrebno je uraditi auto kalibraciju a potom i ručno podešavanje plinske mape. Kako bi izbegli ovaj problem preporučujemo da rad na vašem vozilu isključivo prepuštate proverenim auto gas servisima.

 • Usled upotrebe auto gasa lošijeg kvaliteta, kao i neredovnom zamenom filtera u samom isparivaču, može takođe do kvara na isparivaču. Manifestacija kvara je pri prebacivanju od benzina na auto gas, sistem sam vraća vozilo da radi na benzin dok ne postigne radnu temperaturu motora od 80-90 stepeni. U auto gasu se često javlja smola i neredovnom zamenom filtera ta smola se gomila oko kotve unutar isparivača. Savet: sipati gorivo na proverenim pumpama i redovno održavajte svoje vozilo.

Zaključak: Auto gas je izuzetno pouzdano ekonomski isplativo i ekološki čisto gorivo. Uz poštovanje redovnih servisnih inervala neće ni biti problema sa njim. Naš servis se profesionalno bavi ugradnjom auto gas sistema, održavamnjem istih i pripremu vozila za re-atest. Više o nama možete pročitati OVDE.

 Bulevar Cara Konstantina 67G, Niš

          +381 18/ 45 42 574
          +381 61/ 277 95 93