Zašto je bitna auto gas dijagnostika?

  • Auto gas dijagnostika se radi kada se ustanovi neki porblem kao što je „trzanje“ ( seckanje), prilikom prelaska sa benzina na auto gas, uvećane potrošnje auto gasa, motor se gasi na prilikom rada na auto gas ili na leru, kao i u bilo kom režimu rada motora dok koristi auto gas kao pogonsko gorivo.
  • Auto ga dijagnostika podrazumeva podešavanje mape računara gde se takođe može podesiti temperatura prelaska sa benzina na auto gas. Provera ili podešavanje pritiska auto gasa na samom isparivaču koja nebi trebalo da bude veća ni manja od 1.30 bara. Ako se prilikom auto gas dijagnostike ustanove više grešaka radi se prvo auto-kalibracija gde se podešava softver i mapa računara, a nakon odrađene auto kalibracije radi se precizno „fino“ podešavanje mape računara. Da bi automobil radio besprekorno na auto gasu sve komponente benzinskog sistema moraju biti potpuno ispravne. Neke od tih komponenti su: indukcioni kalem ( bobina ), visokonaponski kablovi, svećice kao i kompletna elektronika na motoru…. i td. Razlog tome je zato što računar kojim se upravlja kompletan sistem auto gasa kopira rad računara na benzin i samim tim ukoliko postoji neki problem prilikom rada motora na benzin to će se manifestovati i pri radu na auto gas. Recimo ukoliko su prljave ili zapušene benzinske dizne ( brizgači ) problem će se takođe manifestovati na auto gas sistem.
20181119_151809_Snapseed.jpg1
  • Kod vakumskog ( venturi ) i kod elektronskog sistema ubrizgavanja plina u motoru kao i kod sekvent sistema postoje filteri plina koje treba redovno menjati jer auto gas koji se toči na pumpama sadrži određene prljavštine u sebi. Kod vakumskog ( venturi ) sistema postoji jedan filter koji se nalazi u plinskom ventilu. Dok kod sekvent sistema postoje takozvani „grubi“ i „fini“ filteri auto gasa. Grubi filter gasa nalazi se u samom isparivaču, a fini filter gasa tzv. Filter „gasne faze“ nalazi se na crevu za auto gas koji štiti MAP senzor (MAP- Manifold Absolute Pressure senzor je veoma važan senzor u vozilu jer prati i registruje opterećenje motora. Senzor daje signal koji je proporcionalan kolicini vakuuma u usisnoj cevi. Na osnovnu ovog podatka računar vozila vrši podešavanje vremena paljenja i ubrizgavanja) i auto gas dizne od zaprljanja.
Preporuka je sve filtere menjati na pređenih 10 000km. Neredovnom zamenom filtera dolazi do prezasićenja prljavštinom a samim tim i do propuštanja prljavštine kroz filter što može prouzrokovati kvar MAP senzora za auto gas, zaprljanja auto gas dizni, gubitka pritiska auto gasa u sistemu. Gde se u većini slučajeva dešava da sa auto gasa sistem gasi rad na auto gas i prelazi na benzinski režim rada. Kod vakumskih ( venturi ) sistema dolazi do gubitka snage motora i niza drugih problema.  
  • Remont isparivača podrazumeva zamenu svih membrana, gumica i dihtunga u isparivaču. Usled neredovne zamene filtera za plin dolazi do zaprljanja isparivača a samim tim i oštećenja ( otvrdnjavanje membrana i gumica ) gde membrane i gumice gube svoju elastičnos, a kao najčeća posledica je uvećana potrošnja auto gasa na čak i curenje rashladne tečnosti iz isparivača usled pucanja membrane koja odvaja gas od rashladne tečnosti. Preporuka je da se remont isprivača radi na pređenih 50 000km
Naš servis se profesionalno bavi ugradnjom auto gas sistema, održavamnjem istih i pripremu vozila za re-atest. Više o nama možete pročitati OVDE.

 Bulevar Cara Konstantina, Niš

          +381 18/ 45 42 574
          +381 64/ 14 32 302